Strictly Google Sitemap

Strictly Google Sitemap is a feature rich Google XML Sitemap plugin designed with performance in…


Rob Reid 1.000+ actieve installaties Getest met 4.5.24 6 jaar geleden bijgewerkt

ANAC XML Viewer

Software per la visualizzazione di dataset XML su tracciato ANAC (ex AVCP -Legge 190/2012 Art…


Marco Milesi 900+ actieve installaties Getest met 5.5.7 2 jaar geleden bijgewerkt

Slickplan Importer

The Slickplan import plugin allows you to quickly import your Slickplan projects into your WordPress…


Slickplan.com 800+ actieve installaties Getest met 5.8.2 5 maanden geleden bijgewerkt