Developer Mode

Limit access to the WordPress admin panel for your clients. Block functionality like updating plugins…


Jesper van Engelen 1.000+ actieve installaties Getest met 3.5.2 8 jaar geleden bijgewerkt