Database Collation Fix

Convert tables using utf8mb4_unicode_520_ci or utf8_unicode_520_ci collation to a more portable Collation Algorithm.


Dave Jesch 1.000+ actieve installaties Getest met 5.7.8 2 jaar geleden bijgewerkt