Hide Comment Author Link

Use Hide Comment Author Link plugin and easily disable comment author url from your WordPress…


Ataul Ghani 1.000+ actieve installaties Getest met 6.1.3 11 maanden geleden bijgewerkt

Comments Moderation Info

Display comments moderation infos such as last modified date, author of the edition. These informations…


Jb Audras @ Whodunit Minder dan 10 actieve installaties Getest met 6.1.3 11 maanden geleden bijgewerkt