μcaptcha

Integrates μcaptcha with WordPress, including comment and login/registration forms.


Luis Leiva Minder dan 10 actieve installaties Getest met 5.4.2 8 maanden geleden bijgewerkt

NF Captcha

NF Captcha adds Really Simple CAPTCHA element for human check.


Jens Brunnert Minder dan 10 actieve installaties Getest met 4.4.23 5 jaar geleden bijgewerkt

ClickChina

防止垃圾评论插件,点击正确的图形提交评论,仿"Clickcha"(Click on the Right picture to submit comments,to prevent spam comments,as clickcha)


liming Minder dan 10 actieve installaties Getest met 3.2.1 9 jaar geleden bijgewerkt

Free Net of Moderators

Maintaining a culture of online communication in the hands of the users themselves.


ModerateIt Minder dan 10 actieve installaties Getest met 5.3.4 7 maanden geleden bijgewerkt

Extended Antispambot

Obfuscation of email via the [antispambot]…[/antispambot] shortcode syntax using built-in WordPress Codex functionality.


Amit Mittal Minder dan 10 actieve installaties Getest met 5.5.1 2 maanden geleden bijgewerkt

Concise Antispam

Very simple antispam plugin. Users do not need to enter any captcha, working completely on…


Concise Studio Minder dan 10 actieve installaties Getest met 5.5.1 5 dagen geleden bijgewerkt

FraudGrade

Protect WordPress from hackers, bots and general bad users. Block connections from Proxies, VPN, Tor,…


FraudGrade Minder dan 10 actieve installaties Getest met 4.9.15 2 jaar geleden bijgewerkt

Security Site

Secure your site from the Anti-Spam, Check Browser, XSS Attack.


MoiVui Minder dan 10 actieve installaties Getest met 5.2.7 1 jaar geleden bijgewerkt