Etiquette

In het WordPress open-source project zijn we ons er bewust dat onze grootste aanwist de community is. Het gehele project volgt deze basis filosofische principes van The Cathedral and The Bazaar.

  • Bijdrages aan het WordPress open source project zijn ten bate van de gehele WordPress community, niet specifieke bedrijven of individuelen. Alles wat je als bijdrager doe zou gedaan moeten worden met de beste intentie voor de community in gedachten.
  • Deelname in het WordPress open-source project is mogelijk voor iedereen die mee wil helpen, los van bekwaamheid, kennis niveau, financiële status of welk ander criteria dan ook.
  • Het WordPress open-source project wordt geleid door een community van vrijwilligers. Zelfs in het geval wanneer bijdragers gesponsord worden door bedrijven, dan is dat nog steeds ten voordele van de gehele open-source community.
  • Elk lid van de community kan zijn tijd doneren en bijdragen aan het project in welke vorm dan ook, inclusief ontwerp, code, documentatie, community-building, enzovoort. Ga voor meer informatie naar make.wordpress.org.
  • De open source community van WordPress geeft om diversiteit. We streven ernaar een gastvrije omgeving te creëren waarin iedereen zich opgenomen voelt, door communicatie vrij te houden van discriminatie, niet aanzetten tot geweld, promotie van haat en ongewenst gedrag.

We zijn bezig met een project breed plan om een code of conduct te maken waarmee we de veiligheid van onze bijdragers kunnen veilig stellen.

Meetings worden gehouden in het #community-team Slack kanaal en vervolgens gepubliceerd op de Make Community blog.